ECOTIPS je eno iz med spletnih orodij Ecotoolkit-a, ki povečuje dobičkonosnost podjetja, medtem, ko hkrati podjetje
sodeluje pri varovanju okolja in podnebja ki izboljšuje.

Uporabnik pridobi dostop do orodja pri svojem lokalnem svetovalcu, pri čemer se mora zavezati, da bo omejil uporabo
orodja samo za lastno uporabo. Razširjanje gesla je dovoljena samo v mejah, ki jih predvideva konvencija Ecotips.

 

Kako deluje?


EcoTips je baza eko-nasvetov. Omogoča sektorski pristop k okoljskim in ekonomskim rešitvam.

Začneš tako, da izbereš želeni sektor.

 

Nato z gibanjem miške po sliki raziskuješ vidike, ki vplivajo na okolje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S klikom na puščico vidika, se odpre baza nasvetov v povezavi z izbranim vidikom.


V bazi nasvetov je vsak nasvet predstavljen skozi opis, možne finančne ali druge prihranke, vpliv na okolje in možne povezave za več informacij, kot je prikazano spodaj.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da bi šli na spletno orodje EcoTips sledite tej povezavi...