FAQ 5

 • Answer
 • 1. Mis on Ecotoolkit?

  Ecotoolkit on väikeettevõtetele suunatud keskkonnajuhtimisvahendite veebiplatvorm, mis sisaldab ökokaardistamist, ökoloogilise- ja süsinikujalajälje kalkulaatorit ning näpunäidete andmebaasi. Ecotoolkit on justkui esimene samm ettevõttel süsteemse keskkonnajuhtimise suunas. Ecotoolkit’i vahendid aitavad ettevõttel tuvastada peamisi keskkonnaprobleeme ning leida neile ka lahendusi.

  Mine lehekülje üles
 • 2. Kellele Ecotoolkit mõeldud on?

  Ecotoolkit on mõeldud igaühele, kes soovib oma tegevustes arvestada keskkonnaga, kuid peamiselt on see platvorm suunatud:8 sektorit

   

   

   

   

   

   

   

  Väike- ja keskmise suurusega ettevõtetele kaheksas tegevusvaldkonnas:

  -          Autoparandustöökojad

  -          Majutusasutused

  -          Baarid ja restoranid

  -          Ehitus ja remont

  -          Jaekaubandus

  -          Juuksuri- ja ilusalongid

  -          Ürituste korraldamine

  -          Kontoripõhine tegevus

  Veebiplatvormi vahendeid saavad kasutada veel:

  -          Konsultandid

  -          Ettevõtlusnõustajad

  -          Ülikoolid

  Mine lehekülje üles
 • 3. Mis on esmane keskkonnaülevaatus?

  Esmane keskkonnaülevaatus aitab ettevõtetel välja selgitada oma tegevustest, toodetest ja teenustest tulenevaid keskkonnaprobleeme ja –mõjusid. Kui keskkonnaprobleemide algpõhjused on kindlaks tehtud, on võimalik valida sobivamad lahendused ja meetmed oma keskkonnategevuse parandamiseks ja probleemide vältimiseks.

  Mine lehekülje üles
 • 4. Mis on ökoloogiline jalajälg?

  Ökoloogiline jalajälg on kujundlik termin ja ühtlasi meetod, mis võimaldab kvantitatiivselt väljendada inimtegevuse ökoloogilist mõju Maa ökosüsteemidele. Ökoloogiline jalajälg on mõõdupuu, millega mõõdetakse tegevuseks vajaliku loodusressursi kasutamist. Ökoloogiline jalajälg hindab toote või teenuse elutsükliga kaasnevat ruumikasutust ja on mõõdetav hektarites aasta kohta (ha/a). Ökoloogilise jalajälje indeks näitab, kui palju viljakat maad ning vett on hõivatud tarbitavate materjalide tootmiseks, kasutamiseks ja absorbeerimiseks.

  Bioloogiline tootlikkus on planeedi Maa võime toota loodusvarasid. Ainult teatud osa meie planeedist suudab toota ja uuendada loodusvarasid ning kõrvaldada või kahjutuks teha meie poolt toodetud jäätmeid. Seda osa nimetatakse bioloogiliselt tootlikuks alaks (nt põllu-, metsa- ja karjamaa, meri) ning teine osa planeedist, mis otseselt loodusvarasid ei tooda on kõrbed, liustikud ja sügav mere põhi, mille nö tootmispotentsiaal on suhteliselt madal.

  Planeedi maapinda, mida loetakse tootmisvõimeliseks on ligikaudu 12 miljardit hektari kogu maakera pinnast (mis on 51 miljardit hektarit).

  Ökoloogilist jalajälge väljendatakse globaalsetes hektarites (gha). Üks globaalne hektar on tingühik, mis vastab maakera keskmise bioloogilise tootlikkusega hektarile. Selleks, et arvutada iga inimese eluks vajalik maapinna suurus, tuleb bioloogiline taastootmisvõimega maa-ala suurus (12 miljardit hektarit) jagada maakera rahvastiku arvuga (7 miljardit). See annab tulemuseks 1,7 hektarit inimese kohta, mis näitab meie jätkusuutlikkust.

  2010. aasta andmete kohasel on inimkonna ökoloogiline jalajälg 2,7 hektarit inimese kohta. Mis tähendab, et tarbimine ületab maakera võimalused, ning meie tegevus pole jätkusuutlik, vaid toodame ökoloogilist defitsiiti.

  Päev, mil me ületame aastas maa bioloogilise tootlikkuse, nimetatakse ökoloogilise defitsiidi päevaks (i.k. Overshot Day).  2011. aastal suutsime kuni 27. septembrini elada vastavalt  maakera bioloogilisele tootlikkusele. See tähendab, et pärast 27ndat septembrit olime maakera poolt toodetavad ressursid ära tarbinud, mida saab nimetada ka maakerale võlgu elamiseks.

  Veel enam, inimkonna tarbimismudel on ebaühtlane ning mitte kõik rahvad ei ela „võlgu,“ küll aga kannatame kõik ühtemoodi kliimamuutuste käes. 2010. aasta ökoloogilise jalajälje suurused mõnede riikide näitel:

  -          Eestlase ökoloogilise jalajälje suurus on 7,9 ha/aastas

  -          Leedulase ökoloogilise jalajälje suurus on 4,7 ha/aastas

  -          Ameerika Ühendriikide kodaniku ökoloogilise jalajälje suurus on 8 ha/aastas

  -          Aafriklase ökoloogilise jalajälje suurus on 1,4 ha/aastas.

  Kui iga inimene 7st miljardist tarbiks maakera ressursse sama palju kui läänemaailma inimesed, vajaksime oma vajaduste rahuldamiseks vähemalt kolme maakera!

  Ettevõtte ökoloogiline jalajälg

  Ökoloogilist jalajälge saab arvutada kogu inimkonnale, riigile, linnale, üksikisikule ning samuti ettevõttele.

  Ettevõtte ökoloogilist jalajälge arvutades võetakse arvesse:

  -          Hoone suurus, asukoht, jms

  -          Energiakasutus

  -          Transport (nii inimeste liikumine kui ka tarbitavate kaupade transport)

  -          Jäätmeteke

  -          Toidutarbimine, Jne

  Mine lehekülje üles
 • 5. Mis on süsiniku jalajälg?

  Süsiniku jalajälg on kvantitatiivselt väljendatud kasvuhoonegaaside heite koguhulk, mis tekib inimese, ettevõtte vm üksuse või mingi toote/teenuse olelusringi jooksul. Saadud väärtuste järgi on võimalik hinnata inimtegevuse mõju keskkonnale ja eriti kliimamuutustele. Tulemus esitatakse CO2 tonni ekvivalentides.

  Kasvuhooneefekti põhjustavad soojuskiirgust neelavad nn kasvuhoonegaasid, mis lasevad läbi Päikeselt Maale tuleva kiirguse, kuid püüavad kinni soojuse tagasipeegeldumise Maalt. Kui soojus kiirgaks maapinnalt takistusteta tagasi, oleks Maa keskmine temperatuur -18° C  kaardi +15 ° C kraadi asemel. Seega on kasvuhooneefekt looduslik nähtus, mis on hädavajalik maakera elustikule.

  Erinevate kasvuhoonegaaside suurem kogus põhjustab atmosfääris aga maakera temperatuuri tõusu. Peamisteks kasvuhoonegaasideks on näiteks süsihappegaas (CO2), metaan (CH4), lämmastikoksiid (NOx), freoonid, veeaur jne.

  Mine lehekülje üles
 • 6. Mis kasu saadab veebiplatvormi vahendite kasutamisest?

  -          Võimaldab hinnata ettevõtte mõju loodusressursside vähenemisel ja kliimamuutustel;

  -          Aitab kaardistada peamised keskkonnamõjud ning panna paika tegevused nende vähendamiseks;

  -          Aitab kaardistada ettevõtte võimalikud keskkonnaprobleemid;

  -          Aitab hinnata ettevõtte ressursikasutust ning vajadusel võetakse kasutusele meetmeid selle tõhustamiseks;

  -          Aitab hinnata fossiilkütuste kasutamise osakaalu ning pakutakse võimalusi uute  alternatiivsete kütuste või taastuvenergialahenduste kasutuselevõtuks, et vähendada fossiilkütuste kasutust;

  -          Aitab lihtsalt võrrelda ettevõtte keskkonnaalaseid muutusi/parendusi pikema aja jooksul;

  -          Ettevõtete tegevuse vastavuse tagamine asjakohastele keskkonnaalastele õigusaktidele;

  -          Võimaldab toetada otsusetegemist ning suunata edasisi tegevusi;

  -          Kulude vähendamine ettevõtte tegevuse ülevaatamise ning parandamise kaudu.

  Mine lehekülje üles
 • 7. Millal veebiplatvormi vahendeid kasutada?

  Ecotoolkit’i vahendeid on võimalik kasutada vastavalt juhtimissüsteemide rakendamise põhimõttel (Demingi ring: planeeri (plan)-vii ellu (do)-kontrolli (check)-korrigeeri (act)).
  Demingi ring

  -          Planeerimisetapis on mõistlik kasutada ökokaardistamist, ehk hetke olukorra hindamist ning selle tulemusel planeerida ettevõtte keskkonnategevuskava ehk edasisi tegevusi.

  -          Elluviimise etapis on kasuks EcoTips näpunäidete andmebaas, kus lihtsate ning ka keerukamate näpunäidete rakendamisel on võimalik ettevõtte keskkonnategevust parandada.

  -          Kontrollimise etapis saab kasutada EcoScan’i ehk ökoloogilise- ja süsiniku jalajälje kalkulaatorit. Esimesel korral/aastal ei näita kalkulaatori tulemus ettevõtte tegevuse tulemuslikkust. Seetõttu on soovitatav kalkulaatorit kasutada pikema perioodi jooksul, et võrrelda ettevõtte tehtud keskkonnaalaseid parandusi.

  Mine lehekülje üles
 • 8. Milliseid andmeid on vaja, et ökoloogilist- ja süsiniku jalajälge arvutada?

  Ökoloogilise- ja süsiniku jalajälje kalkulaator (ehk EcoScan) on jagatud erinevateks sektsioonideks. Järgnevalt on toodud teave, mida kalkulaatori kasutamiseks on vaja koguda ja millistest dokumentidest seda leida võib:

  Üldine teave:

  -          Käive, töötajate, sh täistööajaga töötajate arv - vajalik teave nt aastaaruandest

  Energia ja vesi:

  -          Ettevõtte pindala - vajalik teave nt rendilepingust

  -          Elektri ja gaasi tarbimine (kWh), vee tarbimine (m3) - vajalik teave nt teenusepakkuja arvetelt

  -          Külmiku, sügavkülmiku, ventilaatori võimsus (kW) - vajalik teave nt toote arvel või seadme tagaküljel

  Transport ja liikuvus:

  -          Autode arv ning aastas läbitud kilomeetrite arv – vajalik teave nt sõidupäevikust

  -          Tööreisidel läbitud kilomeetrid (nt rong, laev, auto) ja lennureiside arv - vajalik teave nt tööreiside arvetelt ja piletitelt

  -          Tööle-koju käimiseks läbitud kilomeetrid - vajalik teave nt töötajate küsitlusest tööle-koju käimise kohta (Click here to download survey template).

  Erinevad ostud:

  -          Kogus ja tüüp (paber, elektroonikaseadmed, toit, jook) - vajalik teave nt arvetelt

  Jäätmed:

  -          Jäätmete kogus (olmejäätmed, paber- ja pappjäätmed, pakendijäätmed, elektri- ja elektroonikajäätmed) - vajalik teave nt jäätmevedaja arvelt või hinnatakse ise jäätmete kaalu või mahtu teatud aja jooksul ning arvutatakse aasta peale.

  Mine lehekülje üles
 • 9. Kuidas kasutada Ecotoolkit veebiplatvormi?

  1 samm: Registreeri

  Ecotoolkit’i esilehel klõpsa „Registreeri“
  samm1

  Seejärel ilmub registreerimisvorm, kuhu pead sisestama andmed oma ettevõtte kohta.

  samm1a

  Kui oled vajalikud väljad täitnud ja registreerimise lõpetanud, tuleb e-mailile kiri vajalike paroolidega. Seejärel saad juba veebiplatvormile sisse logida.

  2 samm: Logi sisse

  samm2


  3 samm: Vali töövahend, mida kasutada

  samm3

  4 samm: Sisesta vajalik informatsioon

  samm4

  Pea meeles järgmist:

  -   Kui kasutad kalkulaatorit iga aasta, kogu andmeid terve aasta kohta.
  -   Indikaatorid võivad arvetel olla erinevates ühikutes (nt. gaasitarbimise ühik võib olla nii m3 kui ka kWh; 1 m3 gaasi = 10,4 kWh).
  -   Aastase kütusetarbimise saab teada, kui jagada aastas autoga sõidetud kilomeetrite arvu kütusekuluga 100 km peale.
  -   Kui arvutad töötajate sõidetud kilomeetrite arvu, siis arvesta ka sellega, et kõik töötajad ei pruugi olla täiskohaga tööl. Kilomeetrite arvu arvutades tuleb arvestada ka töötajate reaalselt töötatud päevadega. 
  -   Jäätmeteket on üldjuhul üsna keeruline jälgida.  Ligikaudse jäätmekoguse saab arvutada, prügikonteineri mahust lähtudes. Samuti võib ka ise prognoosida nädala või kuu kaupa jäätmeteket.
   
  5 samm: Arvuta ettevõtte ökoloogiline- ja süsinikujalalälg.

  Kui kõik andmed on sisestatud, arvutab kalkulaator automaatselt ettevõtte ökoloogilise- ja süsiniku jalajälje. 

  samm5

  6 samm: Süsiniku jalajälje aruanne (kogu CO2 tonnid)

  Tabel: kasulik täpsete CO2 heikoguste hindamiseks valdkondade kaupa (nt transport, energiakasutus jne).
  Graafik: kasulik ettevõtte üldise keskkonnaalase olukorra hindamiseks.
  samm6

  Ökoloogilise jalajälje aruanne (gha)
  samm6a

  Tabelil ja graafikul on esitatud info globaal hektarites (gha).

  samm6b


  7 samm: Lae alla PDF versioon aruandest

  Aruande alleshoidmiseks ning tulevikus indikaatorite võrdlemiseks.
  samm7

  8 samm: Visualiseeri oma jalajälg

  samm8

  Visuaalne kujutis ettevõtte süsiniku jalajäljest ehk kui suur ruumala CO2 tekitatakse võrrelduna inimese suurusega.
  samm8a

  Visuaalne kujutis ettevõtte ökoloogilisest jalajäljest ehk kui suur on ettevõtte pindala võrreldes ökoloogilise jalajälje suurusega, mis on esitatud kaardil.
  samm8b

  9 samm: Võrdle tulemusi

  Kui kasutada ökoloogilise- ja süsiniku jalajälje kalkulaatorit igal aastal, saab tulemusi omavahel võrrelda, et hinnata ettevõtte keskkonnategevuse tulemuslikkust. Võrrelda saab vaid kahte aruannet korraga.  
  samm9

  Võrdle kahte CO2 heitkoguste aruannet

   samm9a

  Võrdle kahte ökoloogilise jalajälje aruannet
  samm9b

  Mine lehekülje üles
 • 10. Mis on EcoScan lite?

  Ökoloogilise- ja süsiniku jalajälje arvutamiseks on tehtud ka lihtsam versioon. Kasutades EcoScan lite vahendit, on võimalik arvutada jalajälg võttes arvesse vaid ettevõtte suurimaid heitgaaside allikaid. Ettevõtte keskkonnaalase olukorra paremaks hindamiseks soovitame siiski kasutada ökoloogilise- ja süsiniku jalajälje kalkulaatori täielikku versiooni.
  ecoscan lite

  Mine lehekülje üles
 • 11. Kuidas kasutada EcoTips’i?

  EcoTips’i näpunäited on grupeeritud ettevõtete tegevusvaldkondade kaupa.

  Näiteks:

  Kasutate oma kontoris palju paberit. Kuidas kasutada paberit säästlikumalt? Vastuse sellele küsimusele leiate tegevusvaldkonna „Kontor“ alt.

  Teie, kui jaemüüja, soovite vähendada oma külmutusseadmete energiakasutust. Näpunäiteid selleks leiate tegevusvaldkonna „Jaekaubandus“ alt.

  Kas EcoTips’i näpunäited kasutamine võib ettevõttele tuua ka majanduslikku kasu/kulutusi? Iga näpunäite juures on toodud ka selle rakendamisega seotud kulutused ning tasuvus.

  ecotips

  Mine lehekülje üles
 • 12. Kuidas navigeerida EcoTips’i kodulehel?

  Näpunäidetele pääseb ligi kahel erineval viisil:

  • Kui teie ettevõte kuulub ühesse järgmistest tegevusvaldkondadest: autoparandustöökojad, majutusasutused, baarid ja restoranid, ehitus ja remont, jaekaubandus, juuksuri- ja ilusalongid, ürituste korraldamine ja kontoripõhine tegevus, siis leiate vajalikud näpunäited klõpsates vastavale valdkonnale.

  • Kui teie ettevõte ei kuulu ühesse nendest 8-st tegevusvaldkonnast või kui otsite näpunäited konkreetse tegevuse kohta, siis pääsete nõuannetele ligi kui valite rippmenüüst „vali valdkond“  teile huvipakkuva konkreetse valdkonna.

  Ettevõtte tegevusvaldkonna kaudu

  EcoTips’i kodulehel saad valida oma ettevõtte tegevusvaldkonnale vastavad näpunäited klõpsates sobivale valdkonnale.
  8 sektorit

  Seejärel näed joonistust, mis näitab erinevate tegevuste keskkonnaaspekte, mis võivad tekitada negatiivset mõju keskkonnale. Liikudes hiirega üle joonistuse märkad, et ilmuvad värvilised noolekesed.
  kontor noolekesega

  Klõpsates noolekesel, leiad end järgmisel lehel, kus on toodud valitud tegevusvaldkonnale vastavad näpunäited.

  Kasutades lehe vasakul servas asuvat loetelu, saad valida juba erinevate näpunäidete vahel.

   näpunäited

   

  Konkreetse valdkonna kaudu

  Üleval paremas nurgas olevast rippmenüüst leiad erinevad valdkonnad. Valides huvipakkuva valdkonna ning klõpsates „OK“ , leiad end järgmisel lehel,  kus on toodud valitud valdkonnale vastavad näpunäited.

  rippmenüü

   

  Kasutades lehe vasakul servas asuvat loetelu, saad valida juba erinevate näpunäidete vahel.

  näpunäidete loetelu vasakul

   

  Kui juba oled tutvumas mõne näpunäitega teatud valdkonnast (nt jäätmed), saad väga lihtsalt soovi korral ka valdkonda vahetada. Selleks pead klõpsama lehekülje üleval rohelisel ribal oleval mõnel muul valdkonnal (nt müra).

  Mine lehekülje üles
 • 13. Mida tähistavad sümbolid?

  Lehe ülaosas rohelise riba all oleval sinisel horisontaalsel ribal ning samuti iga näpunäite taga leiad erinevaid sümboleid. Mida need sümbolid tähistavad? 

  sümbolid

   

  Euro sümbol €


  € sümbol näpunäite taga näitab selle täideviimisega seotud investeeringute suurust.
  € - väike investeeringukulu (alla 50 euro);
  € € - keskmine investeeringukulu (50-200 eurot);
  € € €  - suur investeeringukulu (üle 200 euro).

  Klõpsates sinisel ribal oleval euro sümbolil, ilmuvad ainult näpunäited, mis vajavad vastavalt valitud sümbolile kas väikest, keskmist või suurt investeerimiskulu.

  Näpunäite sümbol   näpunäite sümbol

  Klõpsates iga näpunäite taga oleval sümbolil, valitakse see Sinu näpunäidete andmebaasi. Nimekirja kõigist valitud näpunäidetest saab näha, kui klõpsata sinisel ribal oleval näpunäite sümbolil.

  Nimekirja saab saata e-mailile (klõpsates @ ikoonil) või välja printida (klõpsates printeri ikoonil).

   

  Keele sümbolid  keele sümbolid

  Klõpsates vastaval keele sümbolil, saab valida prantsuse, inglise, hollandi bulgaaria, sloveenia ja eesti keele vahel.




  Mine lehekülje üles
 • 14. Kui palju maksab Ecotoolkit’i vahendite kasutamine?

  Mõningate Ecotoolkit’i vahendite kasutamine on tasuta.
  EcoScan ning ökokaardistamine on kättesaadavad kõigile, vajalik on vaid eelnev registreerimine veebilehel.

  Ecotips’i näpunäidetele ligipääsemiseks saab ettevõte parooli nõustajalt või SEI Tallinna kontaktisikult (vt sektsiooni „kes me oleme”) vastavalt kokkuleppele.

  Mine lehekülje üles