• Väikeettevõtete keskkonnategevuse tunnustusskeem/märgis

  Keskkonnamärgis annab võimaluse väikeettevõtetele demonstreerida oma keskkonnategevuse edusamme välistele huvirühmadele (nt kliendid), kleepides märgise uksele/aknale või muule nähtavale kohale.

  Keskkonnamärgis on kahetasandiline näidates ettevõtete keskkonnaalaseid saavutusi.

  1. Esimesele ehk madalamale tasemele „Jälgime oma keskkonnamõju” vastav märgis antakse ettevõtetele, kes on teadlikud oma keskkonnamõjust ning asunud plaanipäraselt oma keskkonnategevust parandama.
  2. Teisele ehk kõrgemale tasemele „Vähendame oma keskkonnamõju” vastav märgis antakse ettevõtetele, kes plaanipäraselt parandavad oma keskkonnategevust ning on saavutanud sellega ka tulemuslikkust (nt materjalide ja kulude kokkuhoid).

   

  I tase

   

  „Jälgime oma keskkonnamõju”

  Tingimused:

  -       Ettevõte peab olema välja selgitanud ja dokumenteerinud olulisemad keskkonnaprobleemid (soovituslikult ökokaardistamise metodoloogia alusel)

  -       Ettevõte peab olema koostanud keskkonnategevuskava oma keskkonnategevuse parandamiseks, sh olulisemate keskkonnaprobleemide lahendamiseks  (vt tegevuskava näidis)

   I tase "Jälgime keskkonnamõju"

  II tase

   

  „Vähendame oma keskkonnamõju”

  Tingimused:

  -       Ettevõte peab olema täitnud esimese taseme tingimused

  -       Ettevõte peab olema parandanud oma keskkonnaalast tegevust ning uuendanud keskkonnategevuskava

  -       Ettevõte peab olema hinnanud oma keskkonnategevuse tulemuslikkust soovituslikult ökojalajälje kalkulaatoriga (www.ecotoolkit.eu)

   II tase "Vähendame keskkonnamõju"

   

   I taseme tunnustus omistatakse ettevõttele kolmeks aastaks. Kui ettevõte soovib saada II taseme tunnustust peab ta vastama esitatud tingimustele. II taseme tunnustuse saanud ettevõte peab märgise kasutamise õiguse igal aastal esitama uuendatud keskkonnategevuskava ning tõenduse selle kohta, et keskkonnategevuse tulemuslikkust on parandatud (ökoloogilise jalajälje kalkulaatori tulemused).

   

  Tingimuste vastavust hindab ja märgiseid väljastab Säästva Eesti Instituut (www.seit.ee).  

   

   

  Mine lehekülje üles
 • 5. ja 6. märtsil toimub koolitus "Väikeettevõtete ökoloogilise jalajälje vähendamine"

  Ecotipsi märgised
  5. märtsi koolitusele on oodatud osalema nõustajad, kes soovivad tulevikus aidata ettevõtetel oma keskkonnategevust parandada. Nõustajate koolitus on kahepäevane ning koolituse teine päev on koos ettevõtetega 6. märtsil.

  6. märtsi koolitusele on oodatud lisaks nõustajatele ka ettevõtted kaheksast erinevast tegevusvaldkonnast (kontoritegevus, toitlustus, majutus, ürituste korraldamine, jaekaubandus, ehitus, autoparandus, juuksuri- ja ilusalong), kuid oodatud on ka teised huvilised.  Koolitusel osalemine on tasuta!

  Palume osalejatel võimalusel kaasa võtta ka sülearvuti (vajalik harjutuste tegemiseks).

  Koolituse päevakava

  Aeg: 5.03.2012
  Koht: Säästva Eesti Instituudi seminariruum (Lai 34, Tallinn)

  9:30 Kogunemine ja kohv
  10:00 Projekti tutvustus ning sissejuhatus koolitusse
  10:15 Keskkonnajuhtimine väikeettevõtetele ja nende spetsiifika
  11:15 Nõustamisplatvormi tutvustus (Ecotoolkit)
  12:00 Lõuna
  12:45 Väikeettevõtete nõustamine
  13:15 Ökoloogilise- ja süsiniku jalajälje kalkulaatori tutvustus ja kasutamine (EcoScan)
  14:45 Kokkuvõte

  Aeg: 6.03.2012
  Koht: Hotell Euroopa seminariruum Tallinn (Paadi 5, Tallinn)

  9:30 Kogunemine ja kohv
  10:00 Projekti tutvustus ning sissejuhatus koolitusse
  10:30 Keskkonnajuhtimise põhimõtete tutvustamine
  11:00 Väikeettevõtete keskkonnategevuse olulisemad valdkonnad
  12:15 Lõuna
  13:00 Esmane keskkonnaülevaatus (ökokaardistamine) ning praktiline harjutus
  14:45 Paus
  15:00 Ülevaade Ecotoolkit veebiplatvormist ja väikeettevõtete tunnustusskeemist
  15:30 Keskkonnaalaste näpunäidete andmebaasi kasutamine (EcoTips)
  16:30 Kokkuvõte


  Koolitusele registreerimine kuni 01.03.2012 e-kirja teel maarja.joe@seit.ee või 627 6115.

  Mine lehekülje üles
 • Koolitus nõustajatele

  Kutsume (tulevasi) nõustajaid osalema väikeettevõtete ökoloogilise jalajälje vähendamise koolitusel.

  MIS & KELLELE? Säästva Eesti Instituut korraldab EcoTips 2.0 projekti raames nõustajatele 2-päevase praktilise ning väikeettevõtete edasiseks keskkonnaalaseks nõustamiseks ettevalmistava koolituse.  Ootame osalema inimesi (ei pea omama keskkonnaalast haridust ega nõustamis-/konsulteerimiskogemust), kes soovivad täiendada oma teadmisi väikeettevõtetele sobivatest keskkonnajuhtimisvahenditest ja nõustada neid keskkonnamõju vähendamisel ning kulude kokkuhoiul.

  MILLEKS? Projekti eesmärk on parandada väikeettevõtete keskkonnaalast tegevust, sh jäätmekäitluse korraldamine, energiatõhusus, vee- ja kemikaalide kasutuse vähendamine ning vastavuse tagamine keskkonnaalastele õigusaktidele. Koolituse eesmärgiks on koolitada välja hulk väikeettevõtete keskkonnanõustajaid, kes oleksid valmis antud Ecotoolkit veebiplatvormi kasutades aitama väikeettevõtetel keskkonnaprobleeme kaardistada ja neile lahendusi leida.

  KUIDAS? Koolitustel tutvustatakse nõustamisplatvormi vahendeid (ökoloogilise- ja süsiniku jalajälje kalkulaator, näpunäidete andmebaas, ökokaardistamine) ning kuidas neid nõustamistöös kasutada. Koolituse üheks oluliseks osaks on platvormi vahendite praktiline testimine ettevõtetes (eelistatult järgnevatest tegevusvaldkondadest: ürituste korraldamine, kontoritegevus, ehitus, jaekaubandus, ilusalong, majutusasutus, toitlustus, autoparandustöökoda). Selleks peaks konsultandid kaasama ettevõtteid (soovitatavalt vähemalt kolm), kes sooviksid oma keskkonnategevust paranda ning vähendada ka kulusid. Ettevõtted kaasatakse samuti koolitusprotsessi. Kui nõustajal ei ole võimalik ettevõtet kaasata, saame omalt poolt aidata leida sobiva ettevõtte.

  KUS & MILLAL?
  05.03 toimub koolitus tulevastele väikeettevõtete nõustajatele (Tallinnas)
  06.03
  jätkub koolitus nõustajatele, kuhu on kaasatud ka ettevõtted (Tallinnas)

  Konsultandi saadav kasu:

  -          Saab täiendada oma teadmisi väikeettevõtetele sobivatest keskkonnajuhtimisvahenditest;
  -          Saab edaspidises nõustamistegevuses kasutada nõustamisplatvormi Ecotoolkit;
  -          Edukalt koolituse läbinu lisatakse konsultantide võrgustiku nimekirja;
  -          Saab oma teadmisi rakendada praktikas.


  Koolitustel osalemine on TASUTA!

  Koolitusi viivad läbi Säästva Eesti Instituudi eksperdid koostöös EAS-i maakondlike arenduskeskustega.

  Juhul kui olete huvitatud oma keskkonna- ning nõustamisalaste teadmiste täiendamisest, on see hea võimalus end proovile panna ja osaleda!

  Osalemissoovi ja küsimuste korral pöörduda Maarja Jõe, Säästva Eesti Instituut (SEI Tallinn) maarja.joe@seit.ee või 627 6115.

  Mine lehekülje üles
More news and events