• Znižajte stroške, prihranite in povečajte ugled, zagotovite prihodnost svojim potomcem!

  Družbeno odgovorni? …ali pa smo bolj učinkoviti in z nižjimi stroški – različni so razlogi zakaj se podjetja odločajo za eko-svetovanja. Če boste naredili korak v to smer smo pravi naslov za vas!

  Če si želite biti eno iz med 400 mikro ali malih podjetij v EU, ki se bo brezplačno vključilo v evalvacijsko svetovanje, se obrnite na Notranjski Ekološki center, Cerknica.

  Z vključitvijo boste pridobili:

  - oceno kritičnih področij v vašem podjetju

  - izračunan okoljski in ogljični odtis vašega podjetja

  - splošne nasvete za znižanje stroškov in poslovanje

  - predloge za znižanje vpliva na okolje

  - okoljsko nalepko »Spremljam okoljsko učinkovitost« in v kolikor boste napredovali »Zmanjšujem vplive na okolje«.

  Svetovanje bo potekalo po metodi, ki smo jo razvili v partnerstvu in jo prakticirajo tudi v Belgiji, Estoniji in Bolgariji. V Sloveniji bo svetovanje potekalo v mesecu februarju in marcu oz. dogovoru.

  Prijavljena MSP bomo izbrali na podlagi odgovora Zakaj si želite sodelovati in kaj je glavni motiv?

  Ob prijavi napišite:

  - ime podjetja

  - kontakt

  - dejavnost

  Prosimo vas, da se za svetovanje prijavite čim prej.Tako boste storili nekaj zase, za družbo in okolje. Bodite odgovorni!

  Za dodatne informacije lahko pokličete na 031 408 754 ali pišete na tomaz@nec-cerknica.si.

  VEČ INFORMACIJ (izvajanje poteka vse do septembra)

  Na vrh strani
 • EMAS

  Osnovne informacije o EMAS (Eco-Management and Audit Scheme)

  -          Portal: http://ec.europa.eu/environment/emas/index_en.htm

  -          Uredba EMAS:

  -          Grafični prikaz sodelovanja držav:

  -          Splošna predstavitev EMAS

  Na vrh strani
 • ECAP

  ECAP (Environment Compliance Assistance Programme) je program EU za pomoč za skladnost z okoljsko zakonodajo. Je akcijski načrt, ki si prizadeva za izboljšanje okoljskega delovanja mikro, malih in srednjih podjetij, ki proizvedejo v EU 60-70% industrijskega onesnaževanja.

  -          Brošura

  -          Predavanja

  Na vrh strani