Ecotoolkit е коплект от три инструмента за управление по околна среда. Фирми и организации могат да го ползват, за да добият представа за моментното си (екологично) състояние и основни проблеми, могат да управляват и да намалят екологичното си въздействие, и съответно да подобрят екологичните си резултати.

Трите инструмента могат да бъдат разгледани и като отделни елементи от една опростена система за управление по околна среда (основно базирана на цикъла планирай-прави-провери-действай, следван от повечето системи за управление по околна среда). За това, препоръчваме последователното ползване на трите инстумента (ecomapping > ecoscan > ecotips).

Работата с „еко-картите” (Ecomapping), обикновено не е цел сама по себе си, а по-скоро процес, който помага за определянето и приоритизирането на екологични проблеми. След като това е направено, Ecomapping може да послужи за основа на следващи стълки, или за по-детайлна система за управление по околна среда.

Все пак, трите инструмента могат да се използват и по отделно, като всеки един предоставя достатъчно ценна информация за екологичното въздействие и потенциални мерки за подобряването му.Ecomapping  ("Еко-картите") е един практичен и визуален подход дава възможност на управителите да анализират и управляват екологичното „поведение” на малкише фирми. Този модул дава насоки за това как потребителя да проведе екологичен преглед на даден обект, с цел да идентифицира и анализира основните екологични аспекти, свързаи с потребление на енергия, вода, емисии във въздуха, отпадъци, шум, заинтересовани страни, покупки и др. Също така, този инструмент дава възможност на управителя на една фирма да създаде лек и неформален план за действие за екологични подобрения (където са необходими) в дейността на фирмата.

EcoScan
(„Еко-скенер”) представлява калкулатор за екологичния и въглероден отпечатък на малкия бизнес в 8 икономически сектора: настаняване, барове, бърза закуска и ресторанти, работа в офис, фризьорски салони и салони за красота, автосервизи, строителство и ремонти, събития и търговски площи. Модулът Ecoscan предоставя на управителя на една фирма точна информация (снимка) относно екологичното въздействие на неговия или нейния бизнес в определен момент. Потребителят въвежда в кутийките на страницата съответната информация, свързана с потребление на енергия, отпадъци, покупки, мобилност и т.н. Калкулаторът може да се ползва еднократно (за дадено събитие или ден) или ежегодно (веднъж на 12 месеца). Резултатите са представени в табличен вид, но има опция и за визуално представяне. Потребителят има възможност и да сравни екологичния или въглеродния си отпачатък във времето.  Препоръчително е след като трите стъпки са предприети и мине известно време (6-12 месеца) да се ползва Еcoscan  отново, с цел да се оценят евентуалните екологични подобрения, за които са били предприети мерки.

Модулът Ecotips („Еко-съветите”) предоставя на фирмите съвети за специфични екологични аспекти и проблеми, които са бил идентифицирани посредством модулите Ecomapping и Ecoscan. Това е елемента „как” от нашия коплект с интрументи, даващ ни полезни съвети за екологичното законодателство, за конкретни мерки за подобряване на екологичните резултати и за потенциални спестявания, които може да последват.