Ecotoolkit sestavlja tri orodja za okoljski management, ki jih podjetje lahko uporablja, da bi razumelo sedanje stanje okolja podjetja in prepoznalo glavne težave, ki nastajalo v njem.   S tem se vzpostavi sistem obvladovanja in zmanjševanja vplivov na okolje oz. podjetje izboljša svojo okoljsko učinkovitost. Ta tri orodja je mogoče razumeti, kot elemente, ki sestavljalo  enostaven sistem ravnanja z okoljem (kar ustreza splošnemu modulu večine sistemov za upravljanje: načrtuj - naredi - prevri - ukrepaj). Priporočamo uporabo orodij, korak za korakom - (Ecomapping - Ecoscan - Ecotips). Npr., Ekokartiranje (Ecomapping) običajno ne predstavlja cilj sam po sebi, temveč je način postopanja, ki pripomore opredeliti in izpostaviti okoljske probleme in težave ter ukrepe za reševanje. Ko je kartiranje zaključeno, Ecomapping služi kot podlaga za nadaljnjo postopanje za ravnanjem z okoljem. Kljub temu se lahko vsako orodje uporablja tudi neodvisno drug od drugega, in kljub temu še vedno zagotavljajo dragocene informacije za podjetje, zaposlene in lastnike, glede vpliva na okolje in možnih ukrepov za izboljšanje poslovanja.

Ekokartiranje (Ecomapping) je vizualno in praktično orodje, ki pomaga malim podjetjem pri analizi in upravljanju s svojim okoljskim vedenjem. Ecomapping modul vsebuje smernice za uporabnike o tem, kako izvesti okoljski pregled. Neposredno v podjetju se ugotavlja in analizira glavne okoljske vidike in težave povezane z rabo energije, porabo vode, emisijami v zrak, odpadki, hrupom, nakupi, z zainteresiranimi strani, itd.  To orodje omogoča podjetju, da pripravi preprost neformalen akcijski plan za okoljske izboljšave na problematičnih področjih poslovanja podjetja.

Orodje EcoScan je spletno računalo za merjenje ogljičnega in ekološkega odtisa za mala podjetja v osmih ekonomskih sektorjih: pisarniške dejavnosti, bar in restavracije, trgovina na drobno, prireditve, gradnja in obnova, avtomehanične delavnice, frizerski in kozmetični saloni ter prenočišča in nastanitve. Računalo omogoča, da manager podjetja dobi zelo pomembne informacije o okoljskem vplivu poslovne dejavnosti v danem trenutku. Te pa lahko primerja z večkratnim merjenjem skozi čas. Svetovalec ali oseba v podjetju v predpisana polja vpiše relevantne informacije o porabi energije, vode, odpadkih, mobilnostih, nakupih itd. Informacije se vnaša za posamezen dogodek ali na letni osnovi. Uporabnik lahko skozi različne predstavitve primerja svoj ogljični ali ekološki odtis in ga primerja skozi čas ali okoljski vidik. Ko so bila vsa tri orodja uporabljena, priporočamo, da se v določenem časovnem obdobju ( npr. 6 mesecev ali 1 leto), postopek vnosa podatkov v računalo ponovi. Na ta način, se zagotovi spremljanje ocene okoljske učinkovitosti v podjetju.

Orodje Ecotips zagotavlja podjetju ključne nasvete o specifičnih ukrepih na področju okoljskih vidikov in problemov, ki so bile ugotovljene z uporabo orodij Ecomapping in Ecoscan. Ecotips zagotavlja tudi informacije o ustrezni zakonodaji in kakšni ukrepi vodijo v potencialno znižanje stroškov.