LinkedIn

ФОНДАЦИЯ ТАЙМ

Фондация ТАЙМ е водещата организация по проекта и отговаря за дейностстите на територията на България заедно с партньорите от Русенската търговско индустриална камара. Фондация ТАЙМ е неправителствена организация, работеща вече над 15 години в сферата на устойчивото развитие. основните дейности на фондацията са свързани с екологично обучение за учители, ученици, студенти и млади професионалисти и предприемачи, както и подпомагане на бизнеса за подобряване на екологичните резултати.

Това са хората с които можете да се свържете за повече информация относно ползването на платформата или при нужда от екологични съвети и услуги:

Камен Чипев

kamen@time-foundation.org

Стоян Фълджийски

stoyan@time-foundation.org

Гергана Генчева

geri@time-foundation.org

 

РУСЕНСКА ТЪРГОВСКО ИНДУСТРИАЛНА КАМАРА

Партньорите от РТИК - една от малкото, ако не и единствената браншова организация в България, които предлагат на бизнеса услуги свързани с добри екологични практики, съвети, измерване на екологичен и въглероден отпечатък и др.

Милен Добрев

milen@rcci.bg

Петя Ганчева

 

petia@rcci.bg

Лора Христова

hristova@rcci.bg

Йордан Петров

jpetrov@rcci.bg

 

... И КОНСУЛТАНТИТЕ С КОИТО РАБОТИМ:

Даниела Петрова

pdany@yahoo.com

Асен Ненов

asen@energyonline.bg

Апостол Дянков

adyankov@gmail.com

Сребрина Ефремова

s.efremova@strategies-bg.comTitle number 4 was not found!
Валентина Добрева

Konsultant_VDobreva

 vdobreva@gmail.com